Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube

Regulament Concurs Universitatea Dimitrie Cantemir - Fresh Matinal

 • PDF

REGULAMENT DE CONCURS

„ FRESH MATINAL”  

 

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este S.C. ANTENA TV GROUP S.A. Sucursala Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Paris, Nr. 5-7, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/1202/1999, Cod Unic de Inregistrare 1599030,

Derularea   Concursurilor  se va face in direct in timpul emisiunilor difuzate pe „ Antena 1 Cluj” dupa cum urmeaza :

 

 1. La    „Fresh Matinal” ,  pe pagina de Facebook „  Fresh Matinal”,   pe www.antena1cluj.ro, la  „ Academia Mamicilor Moderne” , pe pagina de facebook „ Academia Mamicilor Moderne”,   in perioada  14 iulie  2013 – 31 Iulie 2013, in toate intervelele alocate statiei locale in functie de spatiu de emisie:   TAXA DE SCOLARIZARE PENTRU ANUL SCOLAR 2013-2014, OFERITA DE UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR , FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE  CLUJ -NAPOCA, - extragere in 31 iulie 2013, in cadrul emisiunii „FRESH MATINAL”.
 2. Printr-un PROMO difuzat pe TV Antena 1 Cluj, de 4- 5 ori / zi in perioada 15.07-30.07.2013, in care pe ultimele 5 sec. va fi anuntat ca Premiul este oferit cu sprijinul „ Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir, Facultatea de Stiinte Economice Cluj-Napoca”.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a  schimba ora de difuzare a emisiunii, ziua si ora extragerii , de a schimba emisiunea la care se va face extragerea sau dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

 

II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

Perioada de derulare a Concursului la care face referire prezentul regulament se va desfasura in perioada 14 iulie  2013 – 30 iulie 2013, conform detaliere mentionata la pct-le A si B  de mai sus.

III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS, DESCALIFICARE

 

Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia ( participanti) a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

 

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

 

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:

-                      ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui concurs;

-                      ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);

-                      ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform Cod Civil);

-                      ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect in orice modalitate, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina organizatorului;

-                      ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;

-                      ca s-a inscris  in anul I si a achitat taxa de inscriere, la una dintre sectiile Universitatii Crestine  Dimitrie Cantemir, Facultatea de Stiinte Economice Cluj.  Dovada inscrierii  cu chitanta emisa de UCDC , Fac. De Stiinte Economice Cluj-Napoca,  cu care se va prezenta la ridicarea Scrisorii de Premiant ce va fi emisa de Antena 1 Cluj,  cu care se va prezenta la UCDC- Facultatea de Stiinte Economice Cluj-Napoca pentru a-si insusi premiul.  Seria si Nr. Chitantei prin care participantul la concurs achita taxa de inscriere la UCDC- conditie obligatorie pentru participarea la concurs, va fi completata pe „Formularul de Inscriere” de pe site-ul www.antena1cluj.ro.  la  cu care a efectuat  plata. Chitanta de achitare a taxei de inscriere   trebuie sa aiba ca DATA  una din zilele  cuprinse in perioada 14 iulie 2013 -  31 iulie 2013.

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, materialele postate in cadrul concursului, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop comercial, inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renunta la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor scrise si/sau audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.

 

Pentru identificare si pentru ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor organizatorului un document de identitate: carte de identitate, buletin de identitate sau pasaport si obligatoriu chitanta prin care au achitat taxa de inscriere in primul an de invatamant la UCDC, Facultatea de Stiinte Economice Cluj-Napoca.

 

Angajatii organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul I inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel premii.

IV. MECANISMUL DE CONCURS

Pasul 1 – Inscriere si participare

Participanţii trebuie să citească sau sa asculte in direct  Regulamentul de concurs si, in situatia in care opteaza pentru incriere la concurs, sa parcurga cumulativ in perioada de desfasurare a Concursului urmatoarele etape:

 1. sa urmareasca , in fiecare zi de luni pana vineri ,  in direct incepand cu ora 06.50, respectiv in relaure incepand cu 10.10,  emisiunea  „ Fresh Matinal” difuzata pe postul de televiziune „Antena 1 Cluj” si  in fiecare zi de  vineri, incepand cu ora 07.40, emisiunea „Academia Mamicilor Moderne”  si sa identifice  concursul  anuntat de prezentatori sau afisate pe ecran, pe parcursul emisiunilor;  Concursul  va fi anuntat sau postat oricand pe durata neta de difuzare a emisiunilor, cu o durata de cel mult 4 secunde sau cu o durata necesara prezentarii cat mai exacte a pasilor necesari pentru inscriere.
 2. sa acceseze paginile  de Facebook (oficiala) ale emisiunilor  „ Fresh Matinal” si „Academia Mamicilor Moderne” si  sa  parcurga pasii  conform solicitarii moderatorilor in direct, a instructiunilor mentionate pe paginile  de facebook  dar si respectarii si completarii formularelor postate   pe site-ul www.antena1cluj.ro .
 3. 3. participantii trebuie sa retina  concursul anuntat pe parcursul emisiunilor si ziua  cand va  fi anuntat castigatorul  concursului.  Extragerea castigatorului  se face prin  tragere la sorti, castigator al concursului  fiind doar acel participant al carui nume este anuntat de moderatorul emisiunii  Fresh Matinal si care indeplineste conditiile mentionate in regulamentul de inscriere..
 4. 4. Castigatorul  concursului va fi anuntat in ziua desemnarii , in timpul emisiunii „Fresh Matinal”, dar si pe paginile  de Facebook „Academia Mamicilor Moderne” si  „ Fresh Matinal”.
 5. Mecanismele de promovare ale concursurilor- mentionate mai sus- sunt pe TV, pe pagina de facebook si pe site-ul Antenei 1 Cluj.

 

 

 

 

Pasul 2 – Acordarea premiilor

 

Dupa desemnarea castigatorului, numele acestuia va fi afisat pe paginile de   facebook „ Fresh Matinal” si  Academia Mamicilor Moderne” pentru mentiunea  concurs a emisiunii .

Sunt descalificati toti participantii care ulterior dau Unlike paginiilor  de Facebook „Fresh Matinal „ , respectiv  Academia Mamicilor Moderne”.

 

Dupa desemnarea castigatorului, acesta va fi contactat prin intermediul ID-ului/datelor cu care s-au inscris in concurs  in termen de 48 ore de la data desemnarii ca si castigator.

In cazul in care un castigator nu poate fi contactat la telefon sau e-mail in termenul de 48 de ore sau refuza sa accepte premiul, premiul se anuleaza.  Se repeta extragerea , pentru a fi desemnat un alt castigator.

Un participant nu poate solicita contravaloarea premiului in bani sau alte servicii.

 

Nu se vor acorda premii in Concurs persoanelor care nu au implinit vârsta de 18 ani la data inceperii concursului si care nu au achitat Taxa de Inscriere la UCDC, Fac. De Stiinte Economice  Cluj-Napoca, in perioada 14.07-30.07.2013.

 

Organizatorul este obligat sa-i comunice castigatorului o instiintare de ridicare a premiului; instiintarea se face prin email si/sau telefonic la adresa de email si/sau numarul de telefon indicate de acesta in mesajul prin care a comunicat datele de identificare.

 

Prin instiintarea de ridicare a premiului i se comunica castigatorului locatia, data si intervalul orar, in care acesta trebuie sa se prezinte pentru a-si ridica premiul daca este din Cluj-Napoca, precum si termenul de maxim 3 zile calendaristice in care este necesar a se prezenta pentru ridicare, in caz contrar pierzand premiul castigat. De asemenea, daca castigatorul este din provincie, se va prezenta la sediul Antena 1 Cluj pentru a-si ridica premiul.

 

In cazul in care castigatorul din Cluj-Napoca,  dupa instiintare,  nu se prezinta in termen de maxim 3 zile calendaristice la locatia, data si in intervalul orar pentru ridicare premiului castigat, acesta este decazut din dreptul de a mai intra in posesia premiului, respectivul premiu anulandu-se. De asemenea, daca castigatorul din provincie nu se prezinta in termen de 3 de zile calendaristice, acesta este decazut din dreptul de a mai intra in posesia premiului, respectivul premiu anulandu-se.

 

Intrarea in posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament.

Intrarea in posesia premiului se va face pe baza unui proces verbal de predare primire, incheiat intre Organizator si Castigator. In procesul verbal se va consemna:

 1. data, ora si locul desemnarii castigatorului;
 2. numele si prenumele persoanei care a validat desemnarea;
 3. numele si prenumele castigatorului (cu individualizarea contului de Facebook si a datelor ide identificare primite de pe acel cont)
 4. valoarea premiului acordat;
 5. in urma validarii castigatorului in baza unui document de identitate care sa contina CNP-ul se va individualiza si adresa de domiciliu;
 6. Seria si Nr. de Chitanta prin care castigatorul si-a achitat taxa de inscriere  in anul I, la UCDC, Fac. De Stiinte Economice  Cluj-Napoca.

 

Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al organizatorului si de catre castigator.

Premiul va fi ridicat de castigator, in ziua si locatia indicata comunicata de Organizator, intr-un termen de maxim  3 zile calendaristice de la data incheierii procesului verbal de desemnare a castigatorului.

 

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in timpul emisiunii si/sau printr-o anexa la prezentul  regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului, dupa cum a fost specificat mai sus.

 

Premiile acordate in cadrul prezentei campanii vor fi livrate doar pe teritoriul Romaniei. Orice revendicare venita de la oricare dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa perioada indicata de organizator, este lipsita de efect.

Regulamentul concursului, numele castigatorilor precum si câştigul acordat vor fi facut publice si prin afisare pe  pagina de facebook a emisiunilor „ Fresh Matinal” si  „ Academia Mamicilor Moderne” si/sau pe site-ul de concurs.

In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora. Organizatorul nu va raspunde pentru nici un defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor. Orice sesizare vizand deficiente ale premiilor va fi indreptata impotriva producatorului, distribuitorului, furnizorului de servicii sau importatorului, dupa caz.

 

V. PREMIILE CONCURSULUI.

-          Premiul acordat in acest concurs consta in TAXA DE SCOLARIZARE  PENTRU ANUL I DE STUDIU,  AN UNIVERSITAR 2013-2014. LA UCDC, FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE  CLUJ-NAPOCA;

Descrierea premiiloreste  facuta- mentionata in Anexele si/sau Avizele de insotire.

 

-          Valoarea bruta a premiului  acordat  unui castigator (valoarea bruta a TAXEI DE SCOLARIZARE  PENTRU ANUL I DE STUDIU,  AN UNIVERSITAR 2013-2014. LA UCDC, FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE DIN CLUJ.)  este parte din contractul ce se va derula intre Antena 1 Cluj si UCDC, Facultatea de Stiinte Economice Cluj . Premiu are  o valoare bruta pentru care prin contract   se stabileste si inregistreaza impozitul.

-          Valoare bruta TAXA DE SCOLARIZARE  PENTRU ANUL I DE STUDIU,  AN UNIVERSITAR 2013-2014. LA UCDC, FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE  CLUJ-NAPOCA – 2100 lei

Nu se impoziteaza veniturile obtinute din premii, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile de 600 lei, realizate de castigator pentru fiecare premiu.

 

VI. OBSERVATII

 

Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament, se obliga sa respecte prezentul intocmai regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.

Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul de concurs.

Regulamentul de desfasurare a concursului va fi afisat la sediul Organizatorului si/sau pe site-ul www.antena1cluj.ro si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul organizatorului (S.C. ANTENA TV GROUP S.A. Sucursala Cluj, Cluj-Napoca, Str. Paris, Nr. 5-7), in urma unei cereri scrise.

Organizatorul nu este raspunzator pentru felul in care participantii completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon si adresa de e-mail) in comunicarile efectuate de catre acestia.

Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa organizatorului, pana la sfirsitul concursului.

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului.

 

 

VII. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

(1) Informarea persoanei vizate

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;

d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

 

(2) Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

Datele obtinute de la participantii la concurs nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele legate de acest concurs. Dupa terminarea concursului toate aceste date vor fi sterse.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(4) Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.

În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

 

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).

Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;

b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

 

(6) Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.

Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.  Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.

 

Organizator,

S.C. ANTENA TV GROUP S.A.

Sucursala Cluj  

Ultima actualizare în Marţi, 16 Iulie 2013 09:14